Program Ramowy
Szczyrk „Orle Gniazdo” 10-12 października 2019 r.

10 października 2019 r.(czwartek)

15:00-17:00 – Rejestracja uczestników
17.00 -17:30 – Uroczyste otwarcie

SESJA INAUGURACYJNA (17:30 – 19:00)

19:00 – KOKTAIL POWITALNY

11 października 2019 r. (piątek)

WARSZTATY

• 9:00-10:50 – Działania wewnątrzszpitalne w ramach interdyscyplinarnego zespołu resuscytacyjnego
• 9:00-10:50 – Procedura Fast USG w stanach nagłych

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW

• 9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym

SESJA I (11:00 – 12:30)

• Minimalnie inwazyjne procedury w oparzeniach
• Ostre Zespoły Wieńcowe w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego
• Postępowanie u pacjentów z obrażeniami twarzoczaszki
• Dynamika i praca wewnątrzszpitalnego zespołu resuscytacyjnego

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

SESJA II (13:00 – 14:30)

• Stany naglące u osób chorych na cukrzycę
• Resuscytacja płynowa
• Wstrząs jako problem w postępowaniu przedszpitalnym
• Ból brzucha u kobiety ciężarnej

SESJA III (13:00 – 14:30) – DLA LEKARZY DENTYSTÓW

• Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – jakie leki i procedury powinien/może wdrożyć lekarz dentysta
• Pacjent z zaburzeniami krzepnięcia w gabinecie stomatologicznym
• Ogniska zakażenia pochodzenia zębowego – problem interdyscyplinarny
• Dentofobia

14:30-15:30 – Obiad

SESJA IV cz. I (15:30 – 17:00)

• Standardy postępowania w ostrym udarze mózgu
• Segregacja medyczna wewnątrzszpitalna
• Trudne drogi oddechowe w postępowaniu przedszpitalnym
• Ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego

17:00-17:30 – Przerwa kawowa

SESJA IV cz. II (17:30 – 19:00)

• Pourazowa perforacja przewodu pokarmowego
• Stany nagłe w okulistyce, wybrane sytuacje kliniczne

WARSZTATY

• 17:30-19:00 Komunikacja interpersonalna „Personel – Pacjent – Rodzina”

20:00 – Uroczysta Kolacja

12 października 2019 r.(sobota)

WARSZTATY

• 9:00-10:50 – Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca
• 9:00-10:50 – Praktyczne podstawy wentylacji mechanicznej w opiece przedszpitalnej i transporcie

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW

• 9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym

Sesja V (9:00 – 11:00)

• Wentylacja Mechaniczna u pacjentów transportowanych
• Wpływ leków na występowanie zespołu wydłużonego QT i torsade de pointes
• Pacjent po laryngektomii w stanie nagłego zagrożenia życia
• Analiza działań Zespołów Ratownictwa Medycznego u pacjenta z OZW na terenie całego kraju
• Pacjent pediatryczny w opiece przedszpitalnej

SESJA VI (11:10 – 12:40)

„Odpowiedzialność zawodowa i jej konsekwencje prawne w zawodach medycznych” – panel ekspertów

13:00 – Zakończenie Konferencji


Dla ratowników medycznych przewidziano:
za udział we wszystkich sesjach będących posiedzeniami szkoleniowymi – 14 pkt
za udział w warsztatach będących posiedzeniami szkoleniowymi – po 2 pkt za udział w każdym warsztacie


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów

Szczegółowy program wystąpień zostanie podany w terminie późniejszym