Cena konferencji oraz dodatkowe fakultatywne opłaty pozamerytoryczne
*cena dodatkowych fakultatywnych opłat pozamerytorycznych

Rejestracja
I termin:

do 31.05.2022
Rejestracja
II termin:

od 1.06.2022
do 30.08.2022
Rejestracja
III termin:

po 30.08.2022
UCZESTNIK 450 zł + 239 zł*
550 zł + 239 zł*
700 zł + 239 zł*
Członek PTRM* 360 zł + 239 zł*
550 zł + 239 zł*
700 zł + 239 zł*
Osoba towarzysząca 450 zł + 239 zł*
550 zł + 239 zł*
700 zł + 239 zł*

Opłaty dodatkowe:

Warsztat 25 zł
Warsztat dla członka PTRM* 15 zł
Seminarium 25 zł
Seminarium dla członka PTRM* 15 zł
PUNKTY EDUKACYJNE:

Za udział w konferencji ratownikom medycznym przysługuje  15 pkt. edukacyjnych,
Udział w warsztacie 6 pkt. edukacyjnych.
*Uwaga: aby skorzystać ze zniżki dla członków PTRM należy posiadać uregulowane składki członkowskie za cały rok 2022.

Oświadczenie:

Kolacja grill finansowany ze środków własnych organizatora.
Uroczysta kolacja finansowana ze środków własnych organizatora.

Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Organizator konferencji oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.