Opłaty konferencyjne:

Rejestracja
I termin:

do 31.05.2022
Rejestracja
II termin:

od 1.06.2022
do 30.08.2022
Rejestracja
III termin:

po 30.08.2022
UCZESTNIK 689 zł 789 zł 939 zł
Członek PTRM* 599 zł 789 zł 939 zł
Osoba towarzysząca 689 zł 789 zł 939 zł

Opłaty dodatkowe:

Warsztat 25 zł
Warsztat dla członka PTRM* 15 zł
Seminarium 25 zł
Seminarium dla członka PTRM* 15 zł
PUNKTY EDUKACYJNE:

Za udział w konferencji ratownikom medycznym przysługuje  15 pkt. edukacyjnych,
Udział w warsztacie 6 pkt. edukacyjnych.
* Uwaga: aby skorzystać ze zniżki dla członków PTRM należy posiadać uregulowane składki członkowskie za cały rok 2022.