Opłaty Konferencyjne:

 

Rejestracja
do
15.08.2020
Rejestracja
od
16.08.2020
Rejestracja
od
15.09.2020
Lekarz i lekarz dentysta 448,00 zł 568,00 zł 688,00 zł
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nocleg można zamówić na naszej stronie w zakładce /konferencja/noclegi.
W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje: udział w II Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych, materiały reklamowe, zaproszenie na Koktajl Powitalny oraz na Uroczystą Kolację na zakończenie II ŚDMSN, ponadto catering w drugim dniu wydarzenia: obiad, poczęstunek w ramach przerwy kawowej.
Ratownik medyczny, ratownik KPP, pielęgniarki i położne 398,00 zł 478,00 zł 578,00 zł
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nocleg można zamówić na naszej stronie w zakładce /konferencja/noclegi.
W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje: udział w II Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych, materiały reklamowe, zaproszenie na Koktajl Powitalny oraz na Uroczystą Kolację na zakończenie II ŚDMSN, ponadto catering w drugim dniu wydarzenia: obiad, poczęstunek w ramach przerwy kawowej.
Członek PTRM* oraz studenci kierunków medycznych 328,00 zł 408,00 zł 488,00 zł
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nocleg można zamówić na naszej stronie w zakładce /konferencja/noclegi.
W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje: udział w II Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych, materiały reklamowe, zaproszenie na Koktajl Powitalny oraz na Uroczystą Kolację na zakończenie II ŚDMSN, ponadto catering w drugim dniu wydarzenia: obiad, poczęstunek w ramach przerwy kawowej.
* Opłata preferencyjna dotyczy członka Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych który ma uregulowane wszystkie składki członkowskie.
Osoba towarzysząca (bez certyfikatu uczestnictwa) 398,00 zł 478,00 zł 578,00 zł
Opłata nie obejmuje kosztu noclegów. Nocleg można zamówić na naszej stronie w zakładce /konferencja/noclegi.
W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje: udział w II Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych, zaproszenie na Koktajl Powitalny oraz na Uroczystą Kolację na zakończenie II ŚDMSN, ponadto catering w drugim dniu wydarzenia: obiad, poczęstunek w ramach przerwy kawowej.
Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów konferencyjnych, oraz nie przysługują jej punkty edukacyjne !

PUNKTY EDUKACYJNE:

Za udział w konferencji ratownikom medycznym przysługuje 15 pkt. edukacyjnych,
za udział w warsztacie szkoleniowy 5 pkt. edukacyjnych (możliwość uzyskania nawet 15 pkt.).
Udział w wybranych warsztatach podlega opłacie w wysokości 20 zł (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !).
Za przygotowanie i wygłoszenie referatu na konferencji przysługuje 6 pkt. edukacyjnych.