Patronat Konferencji

Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie
Rektor PWSZ w Nysie

Komitet Honorowy:

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Krystyna Ptok
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych

Piotr Dymon
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych