PROGRAM MERYTORYCZNY:

30 WRZEŚNIA 2022 r. - PIĄTEK:

730-930 ŚNIADANIE – (dla osób zakwaterowanych od czwartku 29.09.2022r.)
1100- REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W BIURZE KONFERENCJI
1000-1430 SESJA WARSZTATOWA - POSIEDZENIA SZKOLENIOWE:
1000-1430 "Zarządzanie stresem i emocjami w zawodach medycznych"
Dr Adam Bernert - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach;

"Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"
Mgr Piotr Szwedziński - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;
Mgr Michał Kucap - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;

"Sposoby tamowania masywnych krwotoków w warunkach pozaszpitalnych"
Rat. med. Paweł Gałuszka - RECCE szkolenia i medyczne działania specjalne;

" Bezpieczny oddech - metody wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach szpitalnych, pozaszpitalnych oraz opiece domowej"
Mgr Dariusz Owczarek - Instytut Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu;

"Zastosowanie USG w stanach nagłych"
Mgr Przemysław Gancarczyk - Sekcja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych; „Mocni na Starcie”; „Ratunkowa w Roztoce”;
Mgr Adam Ubych- Sekcja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych; „Mocni na Starcie”; „Ratunkowa w Roztoce”;

"Pacjent pediatryczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"
Mgr Betina Füllbier
Mgr Wojciech Kwiek - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;

1400-1500 OBIAD - fakultatywnie
1500-1530 UROCZYSTA INAUGURACJA
IV ŚLĄSKICH DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH
1610-1710 SESJA INAUGURACYJNA
Prowadzący: dr n. med. Jacek Wawrzynek; mgr Ireneusz Szafraniec;
1610-1630 "Urazy przenikające tułowia"
Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Piecuch - Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
1630-1650 "Czas na REBOA - nową erę w leczeniu krwawienia"
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej; Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
1650-1710 "Dokumentacja medyczna  - czy jest nam potrzebna?"
Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;
1710-1850 SESJA I
Prowadzący: prof. dr. hab. n. med. Jerzy Piecuch; dr n. med. Ireneusz Barziej;
1710-1730 "Specyfika urazów u dzieci – stany zagrożenia życia. Wybrane zagadnienia"
Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki - Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu; Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
1730-1745 "Determinanty stanu zdrowia w warunkach izolacji więziennej z uwzględnieniem działań ZRM"
Dr Adam Bernert - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach;
1745-1800 "Intubacja przedszpitalna. Czy zawsze konieczna i bezpieczna dla pacjenta?"
Dr hab. n. med. Szymon Białka - Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1800-1815 "Stany zagrożenia życia w kontekście funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"
Dr n. o zarz. Jarosław Świerkot - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku;
1815-1830 "Postępowanie u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym - aktualne wytyczne"
Dr. hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny, prof. ŚA - Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;
1830-1850 "Optymalizacja PEEP w opiece przedszpitalnej i wczesnoszpitalnej"
Dr n. med. Jacek Wawrzynek - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

1 PAŹDZIERNIKA 2022 r. - SOBOTA:

730-1000 ŚNIADANIE
800-1230 SESJA WARSZTATOWA - POSIEDZENIA SZKOLENIOWE
800-1230 "Czy pacjenta musi boleć? Jak stosować analgezję w pomocy przedszpitalnej"
Dr n. med. Jacek Wawrzynek - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

"Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci"
Mgr Piotr Szwedziński - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;

Mgr Michał Kucap - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;

"Sposoby tamowania masywnych krwotoków w warunkach pozaszpitalnych"
Rat. med. Paweł Gałuszka - RECCE szkolenia i medyczne działania specjalne;

" Bezpieczny oddech - metody wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach szpitalnych, pozaszpitalnych oraz opiece domowej"
Mgr Dariusz Owczarek - Instytut Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu;

"Zastosowanie USG w stanach nagłych"
Mgr Karol Szwej - Szpital Uniwersytecki w Krakowie; „Mocni na Starcie”; „Ratunkowa w Roztoce";
Mgr Adam Ubych - Sekcja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych; „Mocni na Starcie”; „Ratunkowa w Roztoce";

"Pacjent pediatryczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"
Mgr Betina Füllbier
Mgr Wojciech Kwiek - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;

1200-1330 SESJA II
Prowadzący: dr hab. n. med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny prof ŚA; mgr Piotr Szwedziński;
1200-1220 "Aktualne zagrożenia odpowiedzialnością karną w zawodach medycznych"
Mec. Arkadiusz Gil - Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Gil w Lublinie;
1220-1235 "Błąd medyczny, a ratownik medyczny. Odpowiedzialność karna i cywilna ratownika medycznego"
Mgr Piotr Tadeusz Taraszko - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Szpitalny Oddział Ratunkowy; Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1235-1250 "Nie atakuj medyka” – ochrona prawna pracowników medycznych"
Mec. Łukasz Ćwienkowski - Kancelaria Adwokacka Łukasz Ćwienkowski; Przewodniczący sekcji prawa medycznego Izby Adwokackiej w Katowicach;
1250-1305 "Pielęgniarstwo - wykonywanie zawodu a odpowiedzialność prawna"
Mgr Dorota Kostrzewa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1305-1325 PRZERWA KAWOWA
SESJA III - PRAWNICZA
Prowadzący: dr n. o zdr. Jarosław Madowicz; mec. Michał Sieroń
;
1325-1430 "Prawniczy panel dyskusyjny"
1430-1600 OBIAD
1600-1745 SESJA IV
Prowadzący: dr n med. Jacek Wawrzynek; mgr Andrzej Wojnarowski;
1600-1620 Udar mózgu u dzieci i młodzieży w praktyce podstawowego ZRM
Dr n. med. Ireneusz Barziej - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; PWSZ w Nysie;
1620-1640 "Trudne drogi oddechowe w przypadku Covid-19"
Lek. Jarosław Kostyła - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej województwa opolskiego; Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego;
1640-1655 "Ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe: postępowanie przedszpitalne i w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"
Lek. Michał Pluta - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1655-1710 "Postępowanie przedszpitalne w urazach wielonarządowych"
Lek Mateusz Hanslik - Ordynator Oddziału Ortopedii WSS w Tychach MEGREZ Sp. z o. o.;
1710-1725 "Urazy klatki piersiowej w praktyce ZRM"
Mgr Ireneusz Szafraniec - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; PWSZ w Nysie;
1725-1745 "Rola ratownictwa medycznego w urazach okulistycznych"
Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski -  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu;
1745-1845 SESJA V
Prowadzący: Dr n. o zarz. Jarosław Świerkot; mgr Piotr Tadeusz Taraszko;
1745-1800 "Polityczne meandry drogi do uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty"
Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska; Instytut Psychiatrii i Neurologii; Wydział Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego;
1800-1815 "Oferta INTER Polska jako odpowiedź na zagrożenia w pracy medyków" - wykład promocyjny
Małgorzata Ziółkowska - Dyrektor Oddziału Katowice INTER Polska;
1815-1830 "Przegląd i zastosowanie preparatów antyseptycznych w praktyce ZRM" - wykład promocyjny
Dominik Kik - Kikgel;
Mgr Tomasz Surdacki - Kikgel;
1830-1845 "Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne"
Mgr Michał Kucap - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; Śląska Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach;

2 PAŹDZIERNIKA 2022 r. - NIEDZIELA:

730-1100 ŚNIADANIE
1030-1400 SESJA VI
Prowadzący: dr n. med. Ireneusz Barziej; mgr Michał Rupik;
1030-1045 "Praktyczne aspekty wykorzystania USG w Zespole Ratownictwa Medycznego"
Mgr Adam Ubych - Sekcja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Ratownictwie Medycznym Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych; „Mocni na Starcie”; „Ratunkowa w Roztoce”;
1045-1100 "CPR quality officer"
Dr n. o zdr. Tomasz Ilczak - Wydział Nauk o Zdrowiu; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
1100-1115 "Opieka poresuscytacyjna - Fascynująca podróż z zaświatów czyli co dzieje się z pacjentem po NZK i ROSC"
Lek. Michał Pluta - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1115-1130 "CRT D i inne urządzenia wszczepialne - dlaczego czasem kopią"
Mgr Mariola Federczyk - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
1130-1145 "Stany nagłe w neurologii"
Dr n. med. Katarzyna Śmiłowska -  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu;
1145-1200 "Współpraca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego"
Lek. spec. med. rat. Tomasz Sikora - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
1200-1230 PRZERWA KAWOWA
Prowadzący Sesję: dr n. o zdr. Jarosław Madowicz; mgr Arkadiusz Ramza;
1230-1245 "Medycyna taktyczna - najważniejsze zagadnienia zaczerpnięte do medycyny cywilnej"
Rat. med. Małgorzata Gajda-Muzyk - Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi;
1245-1300 "Roślinne i syntetyczne środki odurzające - niespodzianki, które czasami mogą nas zaskoczyć"
Mgr Janusz Lucja - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
1300-1315
"Medyczne aspekty ratownictwa jaskiniowego"
Mgr Andrzej Wojnarowski - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych; Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego;
1315-1330
"Etyka w zawodzie ratownika medycznego"
Mgr Michał Rupik - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;
1330-1345 "Zabezpieczenie pacjenta wentylowanego mechanicznie z rurką tracheostomijną"
Mgr Dariusz Owczarek - Instytut Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu;
1345-1400 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY:

Oświadczenie:

Kolacja grill finansowany ze środków własnych organizatora.
Uroczysta kolacja finansowana ze środków własnych organizatora.

Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Organizator konferencji oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

30 WRZEŚNIA 2022 r. - PIĄTEK:

2000- 0000
KOLACJA GRILL
WIECZÓR INTEGRACYJNY  W "CHACIE GRILLOWEJ" i  "KRĘGIELNI"

1 PAŹDZIERNIKA 2022 r. - SOBOTA:

2000-300 UROCZYSTA KOLACJA - BANKIET
PUNKTY EDUKACYJNE:

Udział w konferencji: 15 pkt.
Udział w warsztacie: 6 pkt. (12 pkt.)

Godziny otwarcia biura konferencji:
29.09. - czwartek: 1400- 1900
30.09. - piątek: 900- 1500 oraz 1700- 1900
1.10. - sobota: 1200- 1800
2.10. - niedziela: 900- 1230