1 PAŹDZIERNIKA 2020r. - CZWARTEK:

1300-1700 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1500-1900 SESJA WARSZTATOWA
 • Elektroterapia i interpretacja EKG – analiza przypadków
  mgr Piotr Kuczera -
  II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Postępowanie w stanach zagrożenia u dzieci w warunkach pozaszpitalnych
  mgr Piotr Szwedziński -
  Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Podstawy wentylacji mechanicznej w ZRM oraz SOR
  mgr Jacek Wawrzynek -
  Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne(ćwiczenia na  symulatorze wysokiej wierności)
  mgr Adam Ubych, mgr Rafał Szostak -
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
 • Warsztat: Poród nagły w warunkach pozaszpitalnych (zaawansowany symulator wysokiej wierności)
  dr n. med. Piotr Surmiak , mgr Katarzyna Stawicka -
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

2 PAŹDZIERNIKA 2020r. - PIĄTEK:

800-900 ŚNIADANIE (goście hotelu)
1000-1400 SESJA WARSZTATOWA
 • Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca
  prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Postępowanie z pacjentem z niewydolnością oddechową – algorytm VORTEX
  lek. Tomasz Sikora - Centrum Urazowe i SOR WSS nr 5  Sosnowiec, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  lek. Rafał Kazanowski  - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i SOR WSS nr 5 Sosnowiec, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Zespół stresu pourazowego - metody terapii i techniki relaksacyjne
  mgr Karolina Piotrowska - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  mgr Aleksandra Madej–Ciupek - Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne(ćwiczenia na  symulatorze wysokiej wierności)
  mgr Adam Ubych, mgr Rafał Szostak -
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
 • Warsztat: Poród nagły w warunkach pozaszpitalnych (zaawansowany symulator wysokiej wierności)
  dr n. med. Piotr Surmiak , mgr Katarzyna Stawicka -
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
WARSZTAT SPONSOROWANY (ilość miejsc ograniczona)
1130-1300
1330-1500
Dostęp do szpikowy Arrow EZIO
i atomizacja do nosowa MADNasal
EMEA Teleflex Polska
1200-1600 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1400-1500 OBIAD (pakiet dodatkowy)
1600-1630 UROCZYSTE OTWARCIE
II ŚLĄSKICH DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

SESJA INAUGURACYJNA
Prowadzący: prof. dr hab. n med. Krystyn Sosada, dr hab. Wojciech Żurawiński prof. PWSZ w Nysie, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

1630-1700 Obrażenia ciała prof. dr hab. n med. Krystyn Sosada
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1700-1730 Stany zagrożenia życia w następstwie chorób nerek prof. dr hab. n med. Andrzej Więcek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1730-1800 Medycyna ratunkowa w Polsce - aktualne problemy prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy ds. medycyny ratunkowej
SESJA I
Prowadzący: prof. dr hab. n med. Krystyn Sosada, dr hab. Wojciech Żurawiński prof. PWSZ w Nysie, mgr Ireneusz Szafraniec
1800-1830 Odmrożenie jako stan nagły zagrażający życiu prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1830-1900 Resuscytacja płynowa w obrażeniach ciała dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński
prof. PWSZ w Nysie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1900-1930 Duszność prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2030 KOLACJA

3 PAŹDZIERNIKA 2020r. - SOBOTA:

0730-0900 ŚNIADANIE (goście hotelu)
SESJA II
Prowadzący: dr n. med. Ireneusz Barziej, mgr Michał Kucap
0900-0920 Postępowanie w zaostrzeniu astmy i POCHP  – wytyczne GINA dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
0920-0940 Zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja mechaniczna w obliczu COVID 19 mgr Adam Ubych
Katedra Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
0940-1000 Wirus SARS-CoV-2 w opiece przedszpitalnej mgr Michał Kucap
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
1000-1020 Wstrząs hipowolemiczny  u dzieci mgr Piotr Szwedziński
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
1020-1030 PRZERWA
SESJA III
PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: prof. dr hab. n med. Krystyn Sosada, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
1030-1230 Odpowiedzialność zawodowa i jej konsekwencje prawne w zawodach medycznych - panel dyskusyjny Mec. Jarosław Uzdowski
Mec. Adrian Jaroszek

Mec. Matras & Mec Jaroszek - Kancelaria Prawna w Tychach
Mec. Łukasz Ćwienkowski
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
1230-1250 PRZERWA KAWOWA
SESJA IV
Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Timler prof. UM w Łodzi, mgr Piotr Szwedziński
1250-1320 Prokalcytonina w diagnostyce różnicowej pacjentów z podejrzeniem niewydolności serca w dobie COVID 19 dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
1320-1340 Postępowanie w obrażeniach miednicy dr hab. n. med. Adam Nogalski,
prof. UM w Lublinie
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
1340-1400 Urazy czaszkowo-mózgowe z perspektywy neurochirurga i neurotraumatologa dr hab. n. med. Dariusz Łątka,
prof. Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
1400-1420 Ciężkie obrażenia ciała dr hab. n. med. Dariusz Timler,
prof. UM w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
1420-1440 „ Jesteśmy różni"- transkulturowość w medycynie dr n. o zdr. Anna Janik
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
1440-1600 OBIAD
SESJA V
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek, dr n. o zdr.  Anna Janik
1600-1620 Dostęp do szpikowy Arrow EZIO Agnieszka Wyderka
RN Clinical Specialist, Clinical and Medical Affairs, EMEA Teleflex Polska
1620-1640 Ostra niewydolność serca prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
1640-1700 Złamania otwarte kończyn – zasady postępowania lek. Mateusz Hanslik
Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Tychach Megrez Sp. z o.o.
1700-1720 Skuteczność defibrylacji – co jeszcze można udoskonalić? mgr Jacek Wawrzynek
Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach, Wojewódzkie
1720-1740 Wyniki z rejestru nagłego zatrzymania krążenia POL-OHCA dr n o zdr. Klaudiusz Nadolny
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Dąbrowie Górniczej,
1740-1800 Zastosowanie skali EWS w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu zapobiegania Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia mgr Andrzej Ziarko
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
1800-1820 Postępowanie z pacjentem z urazem wielonarządowym w SOR mgr Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
1820-1840 PRZERWA KAWOWA
SESJA VI
Prowadzący: prof. dr hab. n. med.Marek Kawecki, mgr Jacek Wawrzynek 
1840-1900 Odpowiedzialność cywilna i karna pracowników medycznych Mec. Łukasz Ćwienkowski
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
1900-1920 Urazy klatki piersiowej w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego mgr Ireneusz Szafraniec
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1920-1940 Urazowe amputacje w obrębie głowy lek. Dominik A. Walczak
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
1940-2000 Chory w zaawansowanej fazie procesu nowotworowego w działaniach Zespołów Ratownictwa Medycznego mgr Rafał Szostak
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2030 UROCZYSTA KOLACJA

4 PAŹDZIERNIKA 2020r. - NIEDZIELA:

730-930 ŚNIADANIE (goście hotelu)
1000-1400 SESJA WARSZTATOWA
 • Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych
  mgr Michał Kucap - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  mgr Piotr Szwedziński - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół stresu pourazowego - metody terapii i techniki relaksacyjne
  mgr Karolina Piotrowska - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  mgr Aleksandra Madej–Ciupek - Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie
WARSZTAT SPONSOROWANY

1000-1130
1200-1330

Dostęp do szpikowy Arrow EZIO
i atomizacja do nosowa MADNasal
EMEA Teleflex Polska
SESJA VII
Prowadzący: dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, mgr Piotr Tadeusz Taraszko
940-1000 Stres a wypalenie zawodowe w zawodach medycznych mgr Aleksandra Madej-Ciupek
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie
1000-1020 TOPSOR w szpitalnym oddziale ratunkowym mgr Piotr Tadeusz Taraszko
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Centrum Urazowe i SOR WSS 5  Sosnowiec, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej w Sosnowcu, Wydział Nauk Medycznych - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
1020-1040 Poród w warunkach przedszpitalnych mgr Katarzyna Stawicka
Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedra Zdrowia Kobiety Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1040-1100 Stany zagrożenie życia w neonatologii dr n. med. Piotr Surmiak
Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1100-1120 Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego w ocenie personelu lekarskiego Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych/Izb Przyjęć dr n. med. Ireneusz Barziej
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
1120-1140 Zawód ratownik medyczny i co dalej? dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
1140-1200 Zabezpieczenie medyczne imprez – problemy natury organizacyjno - prawnej mgr Michał Stępień
Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
1200-1220 Medyczne aspekty wypraw wysokogórskich mgr Andrzej Wojnarowski
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI