WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI:

2.10.2020 PIĄTEK - 16:00
INAUGURACJA
II ŚLĄSKICH DNI
MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

 

Sesja inauguracyjna - wykłady inauguracyjne - 16:30

 • prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Sesja I: Stany nagłe w chorobach wewnętrznych

3.10.2020 r. SOBOTA

 • Sesja II: Postępowanie ratunkowe w stanach ostrych
 • Sesja III: Pacjent urazowy
 • Sesja IV: Postępowanie w stanach nagłych związanych z układem krążenia
 • Sesja V: Sesja interdyscyplinarna
 • Sesja VI: Panel dyskusyjny - odpowiedzialność zawodowa i jej konsekwencje prawne w zawodach medycznych
 • Sesja VII: Varia
 • Sesja VIII (równoległa): Sesja dla członków Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

WARSZTATY:

1.10.2020 r. CZWARTEK

 • 15:00-19:00 - Elektroterapia i interpretacja EKG - analiza przypadków.
  Praktyczne aspekty stosowania kardiowersji, stymulacji oraz defibrylacji. Niestandardowe postępowanie z pacjentami wymagającymi elektroterapii, analiza skuteczności elektroterapii.

 

 • 15:00-19:00 - Postępowanie w stanach zagrożenia u dzieci w warunkach pozaszpitalnych.
  Warsztaty obejmujące praktyczne aspekty postępowanie w stanach nagłych u dzieci i niemowląt, dawkowania leków oraz sposoby udrażniania dróg oddechowych. Ćwiczenia będą prowadzone na dwóch manekinach: dziecka kilkuletniego i niemowlęcia z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu medycznego.

 

 • 15:00-19:00 - Praktyczne podstawy wentylacji mechanicznej w opiece przedszpitalnej i transporcie medycznym.
  Celem warsztatów jest przybliżenie podstawowych zasad skutecznej i bezpiecznej wentylacji przy użyciu respiratora. Ćwiczenia obejmują m.in.praktyczne nastawianie prawdziwych urządzeń na konkretnych przypadkach klinicznych oraz ocenę skuteczności wentylacji w oparciu o saturację i kapnografię.

 

 • 15:00-19:00 - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ćwiczenia na symulatorze wysokiej wierności).
  Warsztaty prowadzone na zaawansowanym symulatorze wysokiej wierności SIMMAN 3G, który w realistyczny sposób odzwierciedla objawy człowieka oraz zapewnia praktyczne wykonywanie wszystkich czynności stosowanych w stanach nagłych.

 

 • 15:00-19:00 - Poród nagły w warunkach pozaszpitalnych (ćwiczenia na zaawansowanym symulatorze wysokiej wierności).
  Warsztaty prowadzone na zaawansowanych symulatorze porodowym wysokiej wierności. Symulator matki oraz dziecka zapewnia w pełni realistyczne przeprowadzenia porodu.

 

 • 15:00-19:00 - Komunikacja interpersonalna "Personel - Pacjent - Rodzina"

2.10.2020 r. PIĄTEK

 • 10:00-14:00 - Rozpoznanie zaburzeń rytmu serca.

 

 • 10:00-14:00 - Postępowanie z pacjentem z niewydolnością oddechową - algorytm VORTEX.

 

 • 10:00-14:00 - Zespół stresu pourazowego. Metody terapii i techniki relaksacyjne.
  Cel warsztatu jest zwiększenie świadomości wpływu sytuacji stresowych na jakość życia i efektywność w pracy, zdobycie informacji o sposobach skutecznego łagodzenia objawów stresu, poznanie  i przećwiczenie różnych technik redukcji napięć w ciele, poprawienie umiejętności efektywnego odpoczywania, regeneracji sił i wyciszenia umysłu.Szkolenie prowadzone w formie wykładu wprowadzającego i ćwiczeń praktycznych. Tematyka wykładu wprowadzającego obejmuje psychologię zdrowia w ratownictwie medycznym, psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej, psychologiczną problematykę relacji lekarz - ratownik medyczny - pacjent. Stres, psychologiczne koncepcje stresu, przyczyny stresu, rodzaje stresorów, model diateza stres, podatność na stres a ochrona przed nim, radzenie sobie jako proces i jego organizacja oraz forma aktywności w obliczu stresu i jej znaczenie dla następstw stresu, kryzys i trauma a szansa rozwoju.W części praktycznej szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia indywidualne  i zajęcia w grupach obejmujące pracę z własnym ciałem i sesję relaksacyjną z wykorzystaniem wizualizacji.

 

 • 10:00-14:00 - Komunikacja interpersonalna "Personel - Pacjent - Rodzina"

 

 • 10:00-14:00 - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ćwiczenia na symulatorze wysokiej wierności).
  Warsztaty prowadzone na zaawansowanym symulatorze wysokiej wierności SIMMAN 3G, który w realistyczny sposób odzwierciedla objawy człowieka oraz zapewnia praktyczne wykonywanie wszystkich czynności stosowanych w stanach nagłych.

 

 • 10:00-14:00 - Poród nagły w warunkach pozaszpitalnych (ćwiczenia na zaawansowanym symulatorze wysokiej wierności).
  Warsztaty prowadzone na zaawansowanych symulatorze porodowym wysokiej wierności. Symulator matki oraz dziecka zapewnia w pełni realistyczne przeprowadzenia porodu.

4.10.2020 r. NIEDZIELA

 • 10:00-14:00 - Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych.

 

 • 10:00-14:00 - Zespół stresu pourazowego. Metody terapii i techniki relaksacyjne.
  Cel warsztatu jest zwiększenie świadomości wpływu sytuacji stresowych na jakość życia i efektywność w pracy, zdobycie informacji o sposobach skutecznego łagodzenia objawów stresu, poznanie  i przećwiczenie różnych technik redukcji napięć w ciele, poprawienie umiejętności efektywnego odpoczywania, regeneracji sił i wyciszenia umysłu. Szkolenie prowadzone w formie wykładu wprowadzającego i ćwiczeń praktycznych. Tematyka wykładu wprowadzającego obejmuje psychologię zdrowia w ratownictwie medycznym, psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej, psychologiczną problematykę relacji lekarz - ratownik medyczny - pacjent. Stres, psychologiczne koncepcje stresu, przyczyny stresu, rodzaje stresorów, model diateza stres, podatność na stres a ochrona przed nim, radzenie sobie jako proces i jego organizacja oraz forma aktywności w obliczu stresu i jej znaczenie dla następstw stresu, kryzys i trauma a szansa rozwoju. W części praktycznej szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia indywidualne  i zajęcia w grupach obejmujące pracę z własnym ciałem i sesję relaksacyjną z wykorzystaniem wizualizacji.