PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI
I ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

Szczyrk CKiR „Orle Gniazdo” 10-12 października 2019 r.

10 października 2019 r.(czwartek)

13:00-17:00 – Rejestracja uczestników
17:00 -17:30 – Uroczyste otwarcie

SESJA INAUGURACYJNA (17:30 – 19:00)
posiedzenie szkoleniowe I

SALA A

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr Roman Kolek, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

• Mnogie obrażenia ciała
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• Organizacja systemu ratownictwa medycznego z perspektywy samorządu
dr Roman Kolek
Wicemarszałek województwa opolskiego

• Asystent lekarza – fanaberia czy konieczność?
dr n o zdr. Jarosław Madowicz
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

11 października 2019 r. (piątek)

WARSZTATY
• 9:00-10:50 – Działania wewnątrzszpitalne w ramach interdyscyplinarnego zespołu resuscytacyjnego (SALA E)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe I
dr n. med. Michał Starosolski
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, lic. Krzysztof Słupianek

• 9:00-10:50 – Protokół eFast u pacjentów w stanach nagłych (SALA H)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe II
lic. Tomasz Lemm, mgr Kamil Barglik, mgr Marcin Gałkiewicz;
Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

• 9:00-10:50 – SORy, memory, nie ma, że boli! Warsztaty i gra związana z bólem w opiece przedszpitalnej (SALA G)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe III
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
• 9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym (SALA F)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe IV
mgr Piotr Szwedziński
Katedra Ratownictwa Medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych,

mgr Michał Kucap
Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

SESJA I (11:00 – 12:40)
posiedzenie szkoleniowe II

SALA A

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

• 11:00-11:20 – Minimalnie inwazyjne procedury w oparzeniach
prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

• 11:20-11:40 – Ostre zespoły wieńcowe w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego
dr hab. n. med. Dorota Zyśko
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

• 11:40-12:00 – Stany naglące u osób chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• 12:00-12:20 – Postępowanie u pacjentów z obrażeniami twarzoczaszki
dr hab. n. med. Agata Cieślik-Bielecka
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

• 12:20-12:40 – Rany pourazowe w obrębie tkanek miękkich twarzoczaszki
lek. dent. Monika Kuziemska, dr hab. n. med. Agata Cieślik-Bielecka
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

SESJA II (13:00 – 14:30)
posiedzenie szkoleniowe III

SALA A

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, dr hab. n. med. Adam Nogalski, mgr Jacek Wawrzynek

• 13:00-13:20 – Wykorzystanie prokalcytoniny u chorego w stanie nagłym
lek. Justyna Wawrzynek
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• 13:20-13:40 Analiza działań Zespołów Ratownictwa Medycznego u pacjenta z OZW na terenie całego kraju
dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny
Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

• 13:40-14:00 – Ból brzucha u kobiety ciężarnej
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
dr n. med. Agnieszka Kostyńska
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

• 14:00- 14:20 – Dynamika i praca zespołu resuscytacyjnego
dr n. med. Michał Starosolski
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
14:20-14:30 Dyskusja

SESJA III (13:00 – 15:00) – DLA LEKARZY DENTYSTÓW (SALA E)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz, dr hab. Tadeusz Morawiec, dr Rafał Kiełkowski

• 13:00-13:30 – Urazy zębów u dzieci
prof. dr hab. n. med. Lidia Postek- Stefańska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• 13:30-14:00 – Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych stomatologicznie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• 14:00-14:30 – Zaburzenia krzepliwości krwi u pacjentów leczonych stomatologicznie
dr hab. n. med. Dorota Zyśko
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

• 14.30-14.50 – Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym
Dr n. med. Magdalena Jędrusik – Pawłowska
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

• 14:50-15:00 – Współczesne poglądy na zębopochodne torbiele rogowaciejące (keratocysty)
lek. dent. Kamil Polak, dr n.med. Magdalena Jędrusik-Pawłowska,
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

SESJA IV (15:30 – 17:00)
posiedzenie szkoleniowe IV

SALA A

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Ładny, dr hab. n. med. Cezary Pakulski, mgr Piotr Szwedziński

• 15:30-15:50 – Standardy postępowania w ostrym udarze mózgu
dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, dr n. med. Anna Starostka-Tatar
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• 15:50-16:10 – Wentylacja mechaniczna u pacjentów transportowanych
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

• 16:10-16:30 – Trudne drogi oddechowe w postępowaniu przedszpitalnym
dr Jarosław Kostyła
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

• 16:30-16:50 – Ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego
mgr Ireneusz Szafraniec
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

16:50-17:00 Dyskusja

SESJA V (17:20 – 18:00)
posiedzenie szkoleniowe V

SALA A

Prowadzący: dr hab. n. med. Dorota Zyśko, dr hab. n. med. Dariusz Timler, dr n. med. Ireneusz Barziej

• 17:20-17:40 – Stany nagłe w okulistyce, wybrane sytuacje kliniczne
dr n. med. Jacek Szyndzielorz
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

• 17:40-18:00 Segregacja medyczna wewnątrzszpitalna
dr hab. n. med. Dariusz Timler
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

• 18:00-18:20 – Pourazowa perforacja przewodu pokarmowego
dr n. med. Leszek Stefański
WSS w Tychach Megrez Sp. o. o.

18:20-18:50 Dyskusja

WARSZTATY
SALA C

• 18:30-19.30 Komunikacja interpersonalna „Personel – Pacjent – Rodzina”
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe V
dr inż. Agnieszka Smarzewska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

12 października 2019 r.(sobota)

WARSZTATY

• 9:00-10:50 – Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca (SALA G)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe VI
prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• 9:00-10:50 – Praktyczne podstawy wentylacji mechanicznej w opiece przedszpitalnej i transporcie (SALA E)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe VII
mgr Jacek Wawrzynek
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

WARSZTATY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
• 9:00-10:50 – Zabiegi resuscytacyjne w gabinecie dentystycznym (SALA F)
posiedzenie szkoleniowe warsztatowe VIII
mgr Piotr Szwedziński
Katedra Ratownictwa Medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych,

mgr Michał Kucap
Katedra Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Sesja VI (11:00 – 12:40)
posiedzenie szkoleniowe VI

SALA A

Prowadzący: dr hab. n. med. Dorota Zyśko, dr n. med. Michał Starosolski, mgr Ireneusz Szafraniec

• 11:00-11:15 – Wpływ leków na występowanie zespołu wydłużonego QT i torsade de pointes
mgr Piotr Szwedziński
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, WPR Katowice, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

• 11:15-11:30 – Resuscytacja płynowa
dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

• 11:30-11:45 – Pacjent pediatryczny w opiece przedszpitalnej
mgr Michał Kucap
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzkie Pogotowie Ratownicze

• 11:45-12:00 – Wstrząs jako problem w postępowaniu przedszpitalnym
dr n. med. Ireneusz Barziej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

• 12:00-12:15 – Pacjent po laryngektomii w stanie nagłego zagrożenia życia
mgr Piotr Tadeusz Taraszko
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Szpitalny Oddział Ratunkowy – Centrum Urazowe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

• 12:15-12.40 Stany nagłego zagrożenia życia u małoletnich pacjentów – specyfika prawna
mec. Paweł Strzelec
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

SESJA VII (13:00 – 14:30)
posiedzenie szkoleniowe VIII

SALA A

„Odpowiedzialność zawodowa i jej konsekwencje prawne w zawodach medycznych” – panel ekspertów

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr n. o zdr. Marcin Mikos, dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Eksperci:
dr n. med. Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
mec. Joanna Andrzejewska – Śląska Izba Lekarska w Katowicach
mec. Paweł Strzelec – TU INTER Polska S.A.
SSO Joanna Sienkiewicz – Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Katowicach
dr Małgorzata Szeroczyńska – Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
mgr Michał Rupik – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

14:30 – Zakończenie Konferencji


Dla ratowników medycznych przewidziano:
za udział we wszystkich sesjach będących posiedzeniami szkoleniowymi – 14 pkt
za udział w warsztatach będących posiedzeniami szkoleniowymi – po 2 pkt za udział w każdym warsztacie

Uchwałą Nr 807/2019 Prezydium Okregowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 31 lipca 2019 r.dla lekarzy przyznano 17 pkt


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów wystąpień

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
I ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

Szczyrk CKiR „Orle Gniazdo” 10-12 października 2019 r.

10 października 2019 r.(czwartek)

19:30 – Koktajl powitalny
wieczór artystyczny*

11 października 2019 r. (piątek)

12:30-13:00 – Przerwa kawowa
14:30-15:45 – Obiad
17:00-17:20 – Przerwa kawowa
20:00 – Kolacja
20:30 część muzyczna*

12 października 2019 r.(sobota)

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

* – wieczór artystyczny oraz część muzyczna, która odbędzie się po kolacji nie są finansowane z środków pochodzących z opłat uczestników konferencji i nie są finansowane ze środków finansowych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE