Informacja dla pielęgniarek;

Pielęgniarki i położne mogą skorzystać z dofinansowania za udziału w konferencji w wysokości 100% kosztów jednak nie więcej niż 1000 zł. Dofinansowanie mogą uzyskać z właściwej dla swojego miejsca zamieszkania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W tym celu należy zaznaczyć w formularzu rejestracji chęć otrzymania faktury i wpisać dane właściwej Izby Pielęgniarek i Położnych. Po otrzymaniu na adres mailowy faktury, należy ją wydrukować i wraz z właściwym wnioskiem i oświadczeniem dostarczyć do właściwej OIPIP. Po akceptacji przez Izbę wniosku rozliczenie za udział w konferencji następuję bezpośrednio pomiędzy OIPIO a organizatorem konferencji Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych.

Dla pielęgniarek i położnych z województwa śląskiego szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.izbapiel.katowice.pl/pliki-do-pobrania/ksztalcenie-podyplomowe.

Do pobrania również druki:

Wniosek o refundację wyd.XI
zał. 1a Oświadczenie do sfinansowania kosztów konferencji