Współorganizatorami konferencji pt.: “VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” są:

Polski Korpus Ratownictwa Medycznego