ABSTARKTY

W związku z przygotowaniami do realizacji konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” istnieje możliwość zgłoszenia do programu konferencji abstraktu, który zostanie wygłoszony podczas konferencji.

Zakwalifikowane prace będą przedstawiane w formie 15 minutowych wystąpień ustnych wraz z prezentacją multimedialną, prezentowanych podczas poszczególnych sesji w trakcie trwania konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” w dniach 4-6 października 2024 r. w Wiśle w Hotelu Stok.

WAŻNE TERMINY

  • 1 marca 2024 roku – otwarcie naboru abstraktów
  • 15 marca 2024 roku – zakończenie naboru abstraktów
  • 25 marca 2024 roku – informacja o zaakceptowanych abstraktach dodanych do programu konferencji
  • 1 września 2024 roku – termin na przesłanie prezentacji multimedialnej


SESJA PLAKATOWA

Drugą formą zgłoszenia swojej pracy jest udział w Sesji Plakatowej. Ekspozycja prac odbywać się̨ będzie w pierwszym dniu trwania Konferencji, a prac wyróżnionych przez cały czas trwania Konferencji na nośnikach multimedialnych (monitory multimedialne) oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

W trakcie trwania Sesji Plakatowej przeprowadzony będzie konkurs. Dla autora/autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 października 2024 r. podczas Uroczystej Kolacji.

WAŻNE TERMINY

  • 15 marca 2024 roku – otwarcie naboru streszczeń prac do Sesji Plakatowej
  • 1 sierpnia 2024 roku – zakończenie naboru streszczeń prac do Sesji Plakatowej
  • 10 sierpnia 2024 roku – informacja o zakwalifikowanych pracach do Sesji Plakatowej
  • 15 września 2024 roku – termin na dostarczenie pracy do Organizatorów

Zachęcamy ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, lekarzy oraz inne osoby do zgłaszania abstraktów oraz prac do Sesji Plakatowej na tegoroczną konferencję.