Jeśli planujesz wystąpić na konferencji, to zawsze – niezależnie od tematu – powinieneś przygotować abstrakt. Taki dokument jest bardzo pomocny podczas przygotowywania prelekcji, ponieważ skutecznie porządkuje on planowane do zaprezentowania treść. Jest także pomocny dla osób, które czytając abstrakt, oceniają, czy dane wystąpienie będzie dla nich interesujące i czy zostanie dodane do programu konferencji.

Abstrakt to pewnego rodzaju zaproszenie i reklama własnego wystąpienia. Aby jednak abstrakt przyniósł oczekiwany rezultat, to oczywiście należy go odpowiednio przygotować i napisać. Nie jest to wcale takie łatwe, więc przygotowaliśmy kilka praktycznych porad, dzięki którym Twój abstrakt będzie kompletny i profesjonalny.

Z tego artykułu dowiesz się m.in. co to jest abstrakt oraz z jakich elementów powinien się składać. Po przeczytaniu tego tekstu już nie będziesz miał problemów z napisaniem swojego abstraktu na konferencję.

Abstrakt – co to takiego?

Abstrakt na konferencję to streszczenie publikacji lub prelekcji, którą zamierza się przedstawić podczas wydarzenia. W kilku lub kilkunastu zdaniach przekazuje on, czego dotyczy dane wystąpienie lub tekst. Dodatkowo abstraktem nazywane są także streszczenia zamieszczane np. w specjalistycznych czasopismach naukowych. Można uznać, że abstrakt konferencyjny to esencja całej pracy, w której zawarte są najważniejsze kwestie, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. W praktyce jest to bardzo duża pomoc dla prelegenta, która w bezpośredni sposób porządkuje dane wystąpienie i skłania go do refleksji nad własną pracą.

Osoba planująca wystąpienie na konferencji zawsze powinna pamiętać o stworzeniu abstraktu. To właśnie głównie na podstawie tego dokumentu organizatorzy i uczestnicy oceniają, czy dana prelekcja jest atrakcyjna i wartościowa. Podczas konferencji i innych spotkań biznesowym nie powinno być miejsca na przypadkowość i improwizację.

Co powinien zawierać abstrakt?

Mając na względzie fakt, iż ten dokument powinien być dopracowany w najmniejszym detalu, pojawia się pytanie o to, co powinien zawierać abstrakt. Otóż przede wszystkim musi się on składać z najistotniejszych informacji, które pojawią się podczas konkretnego wystąpienia. Abstrakt musi być niejako esencją całej pracy, która jednocześnie będzie stanowiła wstęp i pewnego rodzaju reklamę względem przygotowanych treści.

Tworząc abstrakt, warto zadać sobie kilka pomocniczych pytań. Autor powinien się zastanowić, dlaczego napisał dany tekst lub zdecydował się wziąć udział w konferencji, w jaki sposób badał dany temat, co dokładnie badał oraz do jakich wniosków go to doprowadziło. Warto przy tym zaznaczyć, że dobry abstrakt wcale nie musi być długi. Uznaje się, że powinien on liczyć około 300 znaków. Organizator przyjął max 2500 znaków – 1 strona A4 znormalizowaną). Co ważne, musi on stanowić odzwierciedlenie danego wystąpienia, a nie jego dokładny opis. Abstrakt referatu na konferencję musi zawierać wyjaśnienie tła badań, wybraną metodykę, cele badania, wyniki oraz wnioski.

Jak napisać abstrakt na konferencję?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać abstrakt na konferencję, to przede wszystkim musisz pamiętać o ograniczonej liczbie znaków. Dokument ten nie może być zbyt długi, więc staraj się zawrzeć w nim takie informacje, które są najbardziej istotne. Ponadto w abstrakcie nie należy umieszczać rycin, tabel ani cytatów z literatury. Pisząc abstrakt na konferencję staraj się mieć z tyłu głowy fakt, iż ten opis ma po prostu zachęcić ludzi do wysłuchania Twojego wystąpienia. Postaraj się więc napisać go w ciekawy sposób.