W związku z przygotowaniami do realizacji konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” otwieramy nabór zgłoszeń na abstrakty, które zostaną wygłoszone podczas konferencji.

Tegoroczna konferencji będzie obejmowała swym zakresem następującą tematykę:

 • ginekologia,
 • kardioanestezja,
 • neonatologia i pediatria,
 • medycyna taktyczna,
 • chirurgia ogólna (w tym urologia), urazowa (dorośli i dzieci),
 • ostre stany internistyczne,
 • dyspozytor medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA ABSTRAKTÓW

 1. Przesyłane abstrakty powinny dotyczyć powyższych tematów.
 2. Wystąpienia mogą dotyczyć zarówno prac naukowych jak i poglądowych oraz opisów konkretnych działań czy interwencji.
 3. Abstrakty można zgłaszać wyłączenie poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny na końcu strony) w terminie do dnia 15 marca 2024 r.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: rada.naukowa@ratmed.org
 5. Nie ma ograniczeń co do liczby abstraktów, które dana osoba może przesłać.
 6. Zgłaszając abstrakt należy poprawnie wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego – dane te będą służyły do ​​dalszej korespondencji z autorem.
 7. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 1 strony, maksymalna liczba znaków to 2500 (1 strona A4 znormalizowaną), z wyłączeniem tytułu i informacji o autorze.
 8. Tytuł powinien być zwięzły, jasno wskazujący na charakter i zawartość przygotowanych do prezentacji materiałów.
 9. Nazwisko autora – podajemy pełne imię (imiona) i nazwiska autora, stopnie naukowe oraz pełne afiliacje.
 10. Wszystkie abstrakty będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
 11. Informacja o zaakceptowanych abstraktach zostanie przekazana do zgłaszających drogą mailową w terminie do dnia 25 marca 2024 r.
 12. Zakwalifikowane prace będą przedstawiane w formie 15 minutowych wystąpień ustnych wraz z prezentacją multimedialną, prezentowanych podczas poszczególnych sesji w trakcie trwania konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” w dniach 4-6 października 2024 r. w Wiśle w Hotelu Stok.
 13. Liczba slajdów zawarta prezentacji multimedialnej musi być skalkulowano do czasu 15 minut prezentacji.
 14. Prezentację multimedialną należy przesłać najpóźniej w terminie do dnia 1 września 2024 r. na adres: rada.naukowa@ratmed.org
 15. Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych zastrzega sobie prawo do zwrotu prezentacji celem jej korekty w terminie 3 dni w przypadku stwierdzenia, że zawiera ona treści niedozwolone lub jej długość przekroczy czas przeznaczony na wystąpienie.
 16. Autor prezentacji jest zobowiązany do niezwłocznego wprowadzenia stosownych korekt.
 17. W przypadku niedotrzymania ww. warunków Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych usunie temat prezentacji z programu konferencji.
 18. Organizator konferencji zapewnia autorowi zaakceptowanego abstraktu bezpłatny dostęp do pokoju dla wykładowców i wystawców w okresie 1 godziny poprzedzającej czas wykładu oraz 1 godziny po wygłoszeniu wykładu. W pokoju dla wykładowców i wystawców organizator zapewnia bezpłatny dostęp do ciepłych i zimnych napojów oraz słodkiej i słonej przekąski.
 19. Autora nadsyłającego abstrakt obowiązuje regulamin konferencji dostępny TUTAJ.