Na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1800) uczestnik uzyskuje:

  • za udział w konferencji 15 punktów edukacyjnych;
  • za udział w posiedzeniu szkoleniowym 5 punkty edukacyjne;
  • za przygotowanie i wygłoszenie referatu 6 punktów edukacyjnych.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danej formie samokształcenia.