W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Piecuch – Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. med. Ireneusz Barziej – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego

Ireneusz Barziej – pielęgniarz, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki.
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie (2005) oraz Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2014).

Od 1993 zatrudniony w ZOZ Nysa: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy. W 2007 podjął obowiązki nauczyciela w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie). Jako nauczyciel akademicki opiekuje się Studenckim Kołem Naukowej Medycyny Ratunkowej COR, koordynuje liczne akcje propagujące ideę podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu pierwszej pomocy m.in. Przedszkolak Ratuje; autor dwóch podręczników wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej PANS
w Nysie oraz licznych artykułów naukowych. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków SKNMR COR „COR CORDIS”.

Zainteresowania: praca naukowa, szeroko pojęta literatura, turystyka rowerowa, turystyka górska.
Z Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych związany od początku jego działalności, obecnie przewodniczący Rady Naukowej PTRM.

Pozostali Członkowie Komitetu Naukowego to:

dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

dr n. med. i n. o zdr. Michał Kucap

mgr Andrzej Wojnarowski

mgr Ireneusz Szafraniec

mgr Mateusz Komza