W związku z przygotowaniami do realizacji konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” z dniem 7 lutego otwieramy nabór zgłoszeń na abstrakty, które zostaną wygłoszone podczas konferencji.

Zachęcamy ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, lekarzy oraz inne osoby do zgłaszania abstraktów na tegoroczną konferencję.

Zakwalifikowane prace będą przedstawiane w formie 15 minutowych wystąpień ustnych wraz z prezentacją multimedialną, prezentowanych podczas poszczególnych sesji w trakcie trwania konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” w dniach 4-6 października 2024 r. w Wiśle w Hotelu Stok.

Wszystkie abstrakty będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Organizator konferencji zapewnia autorowi zaakceptowanego abstraktu bezpłatny dostęp do pokoju dla wykładowców i wystawców w okresie 1 godziny poprzedzającej czas wykładu oraz 1 godziny po wygłoszeniu wykładu. W pokoju dla wykładowców i wystawców organizator zapewnia bezpłatny dostęp do ciepłych i zimnych napojów oraz słodkiej i słonej przekąski.

WAŻNE TERMINY

  • 7 luty 2024 roku – otwarcie naboru abstraktów
  • 23 luty 2024 roku – zakończenie naboru abstraktów
  • 1 marca 2024 roku – informacja o zaakceptowanych abstraktach dodanych do programu konferencji
  • 1 września 2024 roku – termin na przesłanie prezentacji multimedialnej

Wygłoszenie prezentacji będzie potwierdzone Certyfikatem z tematem wygłoszonej pracy i jej autorami.

Informacja o tematyce tegorocznej konferencji oraz zasadach zgłaszania abstraktów piszemy TUTAJ.