KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek

Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki

Prof. dr hab. n. med. Robert Ładny

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Dr hab. n. med. Adam Nogalski

Dr hab. n. med. Dariusz Timler

Dr hab. n. med. Dorota Zyśko

Dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński

Dr n. med. Ireneusz Barziej

Dr n. med. Agata Cieślik-Bielecka

Dr n. med. Adam Dyrda

Dr n. med. Jarosław Kostyła

Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Dr n. o zdr. Marcin Mikos

Dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

Dr inż. Agnieszka Smarzewska

Dr n. med. Michał Starosolski

Dr n. med. Anna Starostka-Tatar

Dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska

Dr n. med. Tadeusz Urban

Lek. Rafał Kiełkowski

Lek. Roman Kolek

Lek. Jolanta Majer
Lek. Justyna Wawrzynek

Mgr Michał Kucap

Mgr Piotr Tadeusz Taraszko

Mgr Ireneusz Szafraniec

Mgr Piotr Szwedziński

Mgr Jacek Wawrzynek