Formy udziału komercyjnego sponsorów
w "V Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych"

 

Sponsorów wspierających V Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych zapraszamy do współpracy w ramach jednej z dwóch form do wyboru:

Sponsor główny  – 10 000 zł brutto

  1. Możliwość przeprowadzenia dwudziestominutowego wykładu sponsorowanego w godzinie i sesji ustalonej z organizatorem lub możliwość́ przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w godzinie i w czasie ustalonym z organizatorem.
  2. Umieszczenie logo sponsora na pierwszych stronach materiałów konferencyjnych oraz na stronie internetowej konferencji na pierwszym miejscu w gronie sponsorów.
  3. Możliwość́ umieszczenia reklamy w materiałach konferencyjnych. Reklama dostosowana do formatu A5 w formie graficznej powinna być przesłana do dnia 2.09.2024 r.
  4. Możliwość́ umieszczenia stoiska promocyjnego w głównym miejscu odbywania się konferencji.
  5. Możliwość́ umieszczenia rollup’a sponsora w sali konferencyjnej przez cały czas trwania konferencji
  6. Pełny udział w konferencji dwóch przedstawicieli firmy wraz z noclegiem i wyżywieniem w pokoju dwuosobowym

Sponsor - 5000 zł brutto

  1. Umieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej konferencji.
  2. Możliwość́ umieszczenia stoiska promocyjnego w głównym miejscu odbywania się konferencji.
  3. Możliwość́ umieszczenia rollup’a sponsora w sali konferencyjnej przez cały czas trwania konferencji
  4. Pełny udział w konferencji jednego przedstawiciela firmy wraz z noclegiem i wyżywieniem

Istnieje również możliwość dostosowania Państwa udziału w wydarzeniu w zależności od potrzeb. Koszt pełnego udziału dodatkowych osób wraz z noclegiem i wyżywieniem wynosi 1700 zł brutto w pokoju jednoosobowym oraz 1300 zł brutto w pokoju dwuosobowym.

 

Osoba wyznaczone do kontaktu:
Michał Kucap tel: +48 513 189 190
e-mail: wystawca@konferencja-ptrm.pl

Opłaty należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, ING BSK nr.: 40 1050 1399 1000 0090 8051 2453

Organizator oświadcza i informuje w publicznie dostępnych materiałach dotyczących wydarzenia, że program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm.